Kjøpsbetingelser

GENERELT:

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Sykkelpikene AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Alle kjøp er overordnet regulert av FORBRUKERKJØPSLOVEN og ANGRERETTLOVEN

PRISER OG LEVERING:

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, 25 % dersom ikke annet er angitt. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

BETALING:

Sykkelpikene tilbyr Klarna Checkout som eneste alternativ. Betaling er dermed, i sin helhet et forhold mellom kjøper og Klarna. Med Klarna kan du alltid får varene hjem, før du betaler. Du kan velge å dele opp betalingen hvis du vil. I tillegg får du alltid KJØPERSIKKERHET med på kjøpet. Du kan velge mellom 14 dager faktura, delbetaling, kort (visa/mastercard) over nettbank, eller Klarna konto. Med Klarna slipper du unødvendig registrering og passord. På nettsidene "Min Klarna" har du full oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. Du kan rask og enkelt administrere fakturaer, utsette forfallssdato med 10 dager kostnadsfritt og legge inn kalendrpåminnelse. Alle spørsmål angående betaling rettes til Klarna kundeservice på telefon: 21018991 eller nett: WWW.KLARNA.COM/NO/SUPPORT

FAKTURA: Klassikeren blant enkle og trygge betalinger. Når du handler på faktura med Klarna, får du alltid varene dine hjem før du betaler. Du betaler aldri for noe som er feil, eller som ikke dukker opp. Det er enkelt, risikofritt og praktisk. Dessuten betaler du hele beløpet med en gang, slik at det er ute av verden. Ønsker du å delbetale fakturaen din? Det er også enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å betale inn et mindre beløp enn summen på fakturaen, så flytter Klarna deg automatisk til fleksibel delbetaling.

DELBETALING: Med Klarna kan du delbetale mellom 3 og 24 måneder. Du kan også velge å betale i ditt eget tempo, og selv bestemme hvilket beløp du skal betale hver måned. Faste innbetalinger: På samme måte som du handler med Faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele opp betalingen over 3, 6, 12 eller 24 måneder. Du vet alltid hva månedskostnadene blir, og du vet når du har betalt alt. For deg som velger å dele opp betalingen, vil du også få alle dine kjøp samlet på en faktura en gang i måneden. Dette gir deg en god oversikt, og du betaler kun en administrativ avgift hver måned på kr 45. Veldig fleksibelt, ikke sant? Du kan også når som helst velge å bytte til konto ved å enkelt betale inn et lavere beløp på fakturaen. Fleksible innbetalinger: Det er ikke mange som har samme utgifter hver måned, og det kan derfor være fint å selv bestemme hvor mye du vil betale. Noen ganger så lite som mulig, og noen ganger et høyere beløp, eller kanskje alt på en gang.

KORT / NETTBANK: Betal der og da, med ditt kort over nettbank.

KLARNA KONTO: Samle dine kjøp på Klarnas månedsfaktura. Når du delbetaler eller velger å betale i ditt eget tempo, samles dine kjøp med Klarna på én faktura. Denne betaler du i slutten av måneden etter. En samlet månedsfaktura betyr én betaling og kun et KID-nummer. Det er fleksibelt. Du betaler også bare én fakturavgift på kr 45. Du kan betale hele beløpet når du vil, eller dele opp beløpet og betale i ditt eget tempo.

FORSENDELSE:

Alle leveringer skjer med Postnord - Mypack eller hjemlevering. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. MyPack leveres på nærmerste utleveringssted. Normalt er dette lokale matbutikker. Hjemlevering skjer på oppgitt adresse eller så nærme en leveranse er parktisk mulig med varebil. Fraktpriser og valg av fraktalternativer og utleveringssteder er tilgjengelig i kassen før betaling.

LEVERINGSTID:

Normalt 2-6 virkedager, avhengig av hvilken postnummer det skal til. Steder langt fra storby eller postnumre over 7500 ligger i den lengre leveringstiden. Storbyen og steder nær storby ligger mer mot 2-3 dager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt og når de er klar for utlevering. Du mottar også epost/SMS med sporingsnummer når varen er sendt. Pakken kan spores på Postnord sine HJEMMESIDER. Dersom du ikke mottar pakken innen en 10 dager, bør pakken meldes savnet. Enten til oss eller direkte til Postnord på telefon 09300.

TRANSPORTSKADE:

Dersom varen blir skadet under trasnport skal dette snarest mulig (helst samme dag) meldes til selger. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Send gjerne bilder. Ser du at emballasjen er skadet på leveringstidspunktet, så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av og be om at skaden registreres i systemt.

UAVHENTEDE PAKKER:

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt, returfrakt og service honorar pålydende 150 kr eks.mva. Mer informasjon og Betaling, frakt og retur HER.

KUNDENS PLIKTER:

Det er 18 år aldersgrense på kjøp i nettbutikken. Den som er registrert som kunde hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

REKLAMASJON:

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for hjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Selger har rett til å forsøke å rette feilen før kjøper krever kjøpet hevet.

AVHJELP:

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på feilen eller mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sykkelpikene AS, betaler ikke selger disse utgiftene.

ANGRERETT:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og varer i 14 dager fra mottak. Varen må returneres senest 14 dager etter at kjøper har bestemt seg for å angre. Returkostnadene bæres av kjøper (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Fullstendig informasjon om angretrett på Lovdata sine HJEMMESIDER.

BRUK AV GJENSTANDEN:

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

ENDRING I VILKÅRENE:

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR:

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sykkelpikene.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TAUSHETSPLIKT:

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående. Betaling er og personlig informasjon i den forbindelse er mellom deg og Klarna. Vi har ikke tilgang til det eller mulighet til å spre videre til utenforstående.